top of page
  • Foto van schrijverNienke

Ubuntu

Laten we eens met z’n allen… Laten we eens met z’n allen wat liever zijn. Ik bedoel niet dat jij nu niet lief bent. Ik bedoel dat we samen, als maatschappij, wereld, samenleving, waar we onderdeel van zijn, best wat liever naar elkaar kunnen zijn. Een beetje meer verdraagzaam zijn, een beetje meer begrip voor elkaar en elkaar laten zijn. Ruimte, respect en acceptatie.


Ik reed van de week in de auto. Een auto haalde me in en de vrouw in de auto was razend op me. Dat was heel duidelijk te merken aan alle gebaren die ze maakte en hoe ze naar me keek. Vol haat en boosheid. Ik was me van geen kwaad bewust en ik had geen idee waarom deze vrouw zo boos op me was. Bij het stoplicht deden we de raampjes open en ze schreeuwde dat ik niet goed had uitgekeken en ik had haar in een gevaarlijke positie gebracht. Dat vond ik heel erg dus ik zei ‘sorry, dat heb ik niet in de gaten gehad’. Het speet me oprecht. We keken elkaar even aan en de raampjes gingen weer dicht.

Het incident in de auto zette me aan het denken. Het verkeer is een beweging en wij werken hierin samen. Je hebt geduld nodig, inzicht, je moet weten wie er om je heen zijn, alert zijn, bedenken wat anderen kunnen gaan doen en hierop inspelen. Je bent je er misschien niet altijd van bewust maar het is een samenwerking en jouw gedrag in het verkeer heeft invloed op het geheel. Hoewel we allemaal verschillende bestemmingen hebben, komen we elkaar tegen. Wat me opvalt is dat we vaak in beslag zijn genomen door onze eigen bestemming. Hierdoor verliezen we de beweging als geheel uit het oog.


Je kan het verkeer zien als een metafoor voor de bewegingen die er zijn. Enerzijds het nastreven van individuele verlangens, wensen en dromen (jouw individuele bestemming) en anderzijds het feit dat we onderdeel uitmaken van een groter geheel (deel uitmaken van het verkeer).


Mensen zijn met elkaar verbonden en zijn onderdeel van een gemeenschap. Dat is iets wat de Afrikaanse ‘Ubuntu’ filosofie onderschrijft: ‘Ik ben…omdat wij zijn.’ De aartsbisschop Desmond Tutu omschrijft de essentie van deze theorie als volgt:


“Ubuntu is the essence of being human. Ubuntu speaks particularly about the fact that you cannot exist as human being in isolation. It speaks about our interconnectedness. You can’t be human all by yourself, and when you have this quality – Ubuntu- you are known for your generosity.

We think of ourselves far too frequently as just individuals, separated from one another, whereas we are connected and what you do affects the whole world. When you do well, it spreads out; it is for the whole humanity.” Archbishop Desmond Tutu


Laten we dus met z’n allen wat liever zijn. Als samenleving, waar we allemaal onderdeel van zijn. UBUNTU.


Weekopdracht Wees je deze week bewust van alle bewegingen die er zijn. Lees het stukje over ‘Ubuntu’ een paar keer door zonder er allerlei analyses op los te laten. Herhaal een zin wat jou aanspreekt gedurende de dag. Bijvoorbeeld:

‘ik ben…omdat wij zijn’ ‘als ik oprecht leef, heeft dit invloed op de hele wereld’ ‘ik geloof in de goedheid van de mens’

Zonder dit te forceren, kies je wat bij je past en maak je dit eigen. Wees je bewust welke invloed dit op jou heeft.22 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page